Monthly Archive: March 2017

Lấy tủy khi nào cần thực hiện 0

Lấy tủy khi nào cần thực hiện

Tủy răng là một phần mô nhỏ có dạng sợi nằm ở chính giữa răng. điều trị tủy chính là khử bỏ phần tủy răng bị viêm nhiễm khỏi răng. sau khi đã lấy...