Monthly Archive: November 2016

0

Giải đáp cằm chẻ nhân tướng học.

Nếu như trong y học, cằm chẻ là một khuyến điểm nhỏ hình thành trong giai đoạn thai bào thì trong nhân tướng học, cằm chẻ lại tượng trưng cho sự may mắn. Bất...