Monthly Archive: May 2016

DOMAIN NAME VÀ WEB HOSTING LÀ GÌ? 0

DOMAIN NAME VÀ WEB HOSTING LÀ GÌ?

Tên miền (Domain name) là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn kèm với tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được cấp...